Aankoop bedrijf

Venture Capitalist wenst rentabiliteit door aankoop/verkoop bedrijf

Situatie

Een middelgrote Europese speler wenst een rentabiliteit van 250% te bereiken met een laag risico op minder dan drie jaar. Vier bedrijven in-scope werden uitgekozen en Thenable werd gevraagd om een korte analyse te maken van de organisatie alvorens over te gaan tot een due dilligence-analyse.

Problematiek

De potentiëel over te nemen bedrijven kampten met volgende problemen:

 • Ze hadden een ondoorzichtige werking
 • Ze beschikten niet over duidelijkheid aangaande de documentatie van bedrijfskritische kennis en informatie
 • Er bestond geen zekerheid of alle vooropgestelde verkopen in portefeuille realistisch waren

Aanpak

Er werd besloten over te gaan tot een specifieke/gedeeltelijke basisanalyse (“insight”) met betrekking tot bovenstaande punten.

De werking (voordelen/tekortkomingen) van het bedrijf werd gedocumenteerd samen met een kostenplaatje ter aanpassing aan de vooropgestelde toekomstige omzetverwachtingen.

Op basis van marktvereisten, werd een lijst opgesteld van de benodigde bedrijfskritische informatie nodig om het bedrijf als onafhankelijke speler te laten functioneren. Deze werd afgetoetst aan de reëel aanwezige informatie in het bedrijf: tekortkomingen werden gedocumenteerd alsook hun impact op de toekomstige goede werking van het bedrijf.

De verkoop portefeuille werd steeksproefsgewijs getoetst aan de realiteit. Waar nodig werden op basis van criteria als verkoper, sector, … diepere of minder diepe checks uitgevoerd.

Oplossing

 • Er werd een totaalplan met betrekking tot de vereisten opgesteld. Volgende punten worden hierin behandeld:
  • Gebreken op vlak van organisatie, structuur en informatie
  • Impact van deze gebreken
  • Mogelijke praktijkoplossingen, hun potentiëel resultaat, hun implementatie-duur en kost
 • De bedrijfsportefeuille kon op basis van de steekproeven, uitgekuist worden en teruggebracht worden naar haar realistische waarde

Resultaat

De venture capitalist beschikte over een correcte inschatting betreffende mogelijke organisatorische problemen en de impact ervan. Daarnaast alsook over de verkoopsportefeuille.

Deze extra informatie, boven de standaard financiële informatie, liet hem toe in elke van de vier gevallen een realistisch totaalbeeld te hebben alvorens over te gaan tot actie. Twee van de vier bedrijven werden aangekocht en vormden beiden een winstgevend project.

© Cools Concepts 2012