WCO begeleiding

Wanneer de nood het hoogst is

Voor sommige bedrijven komt er een moment waar alle tegenslagen tegelijkertijd toeslaan. Overinvesteringen, een ineenstortende markt, verlies van vertrouwen van financiële partijen, … het wordt snel een negatieve spiraal. Door het hoge tempo en de veeleisendheid van een crisissituatie op verschillende fronten, krijg je als bedrijfsleider al snel een gebrek aan overzicht, inzicht en uiteindelijk soms zelfs een gevoel van machteloosheid.

Dan kan WCO (Wet op Continuïteit van de Ondernemingen) een oplossing bieden. Maar wat is WCO juist? Waarvoor staat het? Wat zijn de consequenties en vooral, hoe begin ik daar aan?

WCO is geen snelle oplossing voor uw cashproblemen; daar moet u zich goed van bewust zijn. Het activeren van een WCO heeft veel consequenties, die echter bijna allemaal ten goede kunnen komen als u maar rekening houdt met enkele stringente regels:

  • Voorbereiding is essentieel; weet waaraan u begint, heb een plan en een doel klaar
  • Beschouw uw WCO periode en het herstelplan als een reële kans om uw bedrijf (en rentabiliteit) structureel te verbeteren
  • Gebruik de onderhandelingsmomenten als een kans om partnerships te verstevigen en toekomstige voorwaarden af te spreken
  • Denk aan uw communicatie: correct geïnformeerde klanten en leveranciers zijn bereidwilliger en loyaler
  • Dezelfde stelregel gaat ook op voor uw medewerkers; interne communicatie op gezette tijden zorgt voor coherentie, inzet en loyaliteit

Verder mag U niet vergeten dat hoewel een WCO op de eerste plaats een juridische materie is, het welslagen van een goede WCO vaak afhangt van een goede gecombineerde begeleiding zowel op juridisch, financieel en organisatorisch vlak.

Wij menen dat het Herstelplan een kans is om, onder de vorm van een nieuw businessplan, het bedrijf een nieuw leven in te blazen en daar helpen we U graag mee op organisatorisch vlak.

Thenable heeft ervaring op het vlak van directe WCO-begeleiding, coaching en het aanpassen van uw bedrijf aan toekomstige rentabiliteitseisen. Uiteraard kunnen we U desgewenst ook bijstaan in heel praktische zaken zoals (internationale) onderhandelingen met leveranciers, opbouw van uw WCO aanpak, opbouw communicatieplan, …

Aan U de keuze; hoe vroeger u er over praat in alle vertrouwen, hoe sneller we samen uw probleem kunnen aanpakken.

Illustrative photo
Onze aanpak
Hier een korte uitleg. Hier een korte uitleg.
Onze positionering
Hier een korte uitleg. Hier een korte uitleg.
Doe de test
Hier een korte uitleg. Hier een korte uitleg.
Stel je plan samen
Hier een korte uitleg. Hier een korte uitleg.
© Cools Concepts 2012