Bedrijfsmonitoring

Gemoedsrust door opvolging

Opvolging is niet alleen belangrijk om gemaakte investeringen te bewaken. Het biedt ook de mogelijkheid om, op gezette momenten en over bepaalde punten, een externe meting/visie te hebben op de evolutie.

Wordt het vooropgezette doel behaald? Welke indicaties duiken op en hoe moeten ze geïnterpreteerd worden? Moeten er financiële voorzieningen genomen worden op langere termijn? Loopt het project zoals voorzien? Klopt de forecast, het budget en waar moeten we bijsturen?

Van langs om meer wordt bedrijfsmonitoring, zowel passief als actief, uitbesteed aan een externe partij. Weze het vanuit een aandeelhoudersstandpunt, vanuit de kredietleveranciers of simpelweg vanuit de directie: een externe meting en interpretatie telt.

Passieve monitoring houdt grotendeels het pure externe meten, interpreteren en rapporteren in, daar waar actieve monitoring een stap verder gaat met op maat geregisseerde acties (bvb. corrigerende maatregelen, bijsturing, …).

De continuïteit van het gegeven, de historische informatie alsook de externe verruimende kijk op het bedrijf en de markt maken van bedrijfsmonitoring dan ook een van dé beheertools van de 21ste eeuw.

Contacteer ons en laten we samen kijken welke bedrijfsmonitoring voor u van toepassing is.

Illustrative photo
© Cools Concepts 2012