Financiële crisis

Bedrijf moet snijden in de uitgaven om een crisisjaar door te komen

Situatie

De bankencrisis heeft een enorme impact in de sector van het internationaal werkend bedrijf. De kleine winstmarges slaan zeer snel om naar verliescijfers en het bedrijf heeft maar één optie: snijden in de kosten. Zij wensen dit op een zo humaan mogelijke manier te doen.

Problematiek

De snelheid waarmee het bedrijf in de rode cijfers is gegaan dwingt het bedrijf om agressief en onmiddellijk te besparen. De directie beseft echter dat onverantwoord hakken in de kosten kan leiden tot het afbrokkelen van de structuur die nodig is om bij de heropleving van de markt onmiddellijk weer te groeien. Zij vragen Thenable als onafhankelijke begeleider in dit proces.

Aanpak

Elke kostenlijn binnen het bedrijf wordt objectief gecheckt op:

  • Noodzaak
  • Rentabiliteit
  • Marktconformiteit (niveau/bedrag)

Oplossing

  • Worden bedrijfskrititsche uitgaven behouden, evenwel sommige in prijs gematigd
  • Blijken verschillende overlappingen te bestaan in de overhead: dit leidt tot rechtstreekse besparingen zonder negatieve impact
  • Worden niet-bedrijfskritische uitgaven volledig geschrapt

Er wordt een gedocumenteerd aankoopproces ingevoerd.

Alle kostenlijnen worden toegekend aan departementen en/of verantwoordelijken: geen enkele aankoop of kost kan vanaf dan nog gebeuren zonder een gemotiveerde uitleg van een verantwoordelijke.

Resultaat

De mix van de onmiddellijke besparingen en het opleggen van verantwoordelijkheden bij uitgaven zorgden voor een wederkerende extra directe bedrijfswinst van meer dan 6%. Deze hielpen het bedrijf onmiddellijk bij de overbrugging, maar liet genoeg ademruimte voor groei bij de 'opleving'. Dankzij deze analyse diende minder dan de helft van het vooropgestelde aantal personeelsleden ontslagen worden waarbij de directie gewaardeerd werd voor de geleverde inspanningen.

© Cools Concepts 2012