Kenniswaardering en overdracht

Hoe uw know-how beschermen en financieel optimaliseren

Welke kennis binnen uw firma is "bedrijfseigen"? En bestaat deze kennis enkel in de hoofden van enkele mensen?

Drukke agenda's, de uitbouw van een bedrijf, een beurs, … allemaal redenen om niet aan de vervelende taak te beginnen van het documenteren van uw bedrijfseigen kennis. Toch is deze kennis geld waard: een bedrijf bestaat immers niet enkel uit wát, maar ook veelal uit hoe het bepaalde dingen doet.

Wij zorgen voor een overzichtelijke documentatie van welke bedrijfseigen en bedrijfskritische kennis aanwezig is op uw werkvloer en hoe u er mee kan omgaan. Hierin worden ook vragen beantwoord met betrekking tot o.m. kennisoverdracht bij vervanging personeel, waardering van deze kennis bij een eventuele verkoop van uw bedrijf, hoe kennis documenteren, …

Illustrative photo
© Cools Concepts 2012