Kostenbeheer

Optimaal gebruik maken van de beschikbare budgetten & rentabiliteitsgaranties creëren

Situatie

De eigenaar van een succesvol bedrijf in de FMCG-sector heeft gedurende drie decennia zijn bedrijf opgebouwd vanaf de grond. Na overeenkomst met zijn kinderen, wenst hij op pensioen te gaan en de operationele leiding aan hen over te dragen.

Problematiek

Enerzijds is hij niet overtuigd van de benodigde kwaliteiten van al zijn kinderen en anderzijds zit hij niet in de mogelijkheid om een keuze te maken voor de functie van Algemeen Directeur. Verder zit heel veel tactische en strategische kennis “in het hoofd” en heeft de eigenaar tijdens zijn carrière omwille van tijdsgebrek weinig aan kennis- & leidings-overdracht gedaan.

Aanpak

In samenspraak met alle eigenaren, vorige en nieuwe, wordt overeengekomen dat de kinderen onafhankelijk zullen ge-assessed worden op hun capaciteiten. Vervolgens worden hun profielen gematched met de in het bedrijf voor hande zijn functies. Zij aanvaarden op voorhand deze werkwijze en zijn akkoord dat, indien er voor bepaalde functies geen match is, het bedrijf externe profielen zal aanwerven.

Oplossing

  • Externe assessment van de kinderen door een erkend HR advies bureau
  • Opstellen organogram met bijhorende functiefiches
  • Matchen welke perso(o)n(en) in aanmerking komen voor welke functie(s)
  • Functiverdeling toepassen
  • Externe invulling geven aan open functies

Resultaat

De nieuwe eigenaren zijn op een zeer vriendelijke en oprechte manier omgegaan met het gegeven van de functie-invullingen. Gezien het onafhankelijke karakter hebben ze allemaal de finaal hen voorgestelde functie aanvaard; 1 kind werd afdelingsdirecteur, de anderen namen operationele functies op. Tot op heden werken alle kinderen nog steeds op deze functies en is er bij de overgang geen frustratie naar boven gekomen. Voor de functie van Algemeen Directeur is iemand extern aangeworven en meer dan 1 jaar na de overgang legt het bedrijf vergelijkbare cijfers neer.

© Cools Concepts 2012