Missie

Uitvoerbare oplossingen

Voor bedrijven met/in moelijkheden of groeipijnen, focust Thenable op het bieden van pragmatische oplossingen. Advies moet niet enkel correct en relevant zijn maar vooral uitvoerbaar. Ook hier gaan we dan nog een stap verder: indien gewenst kunnen wij voorgestelde acties begeleiden en zelfs uitvoeren zodanig dat snel kan geschakeld worden waar nodig.

Kennis- en ervaringsoverdracht

Bijstand verlenen in moeilijke situaties kan enkel op lange termijn blijvend soelaas bieden indien de gebruikte kennis en ervaring ook overgezet wordt op het bedrijf en de mensen binnen het bedrijf. Om het met een metafoor te zeggen: het heeft immers geen nut tijdelijk de brandjes te blussen en te vertrekken alvorens het bedrijf beschikt over zijn eigen brandweer en preventieplan.

Enabling

Frequent is de oplossing an sich niet zo ver weg, ingewikkeld of moeilijk. De blokkage zit meestal in tijdsgebrek, omstandigheden of het verliezen van die externe overzichtelijke blik op je eigen bedrijf. Thenable brengt dan ook alle actoren (zichtbare en ongekende) bij mekaar om te "enablen"; dit opheffen van blokkages (ook toekomstige) werkt bevrijdend en zorgt voor een versnelde verbetering van interne werking en positieve sfeervorming.

Samengevat gaan we voor de pragmatiek, de uitvoerbaarheid en de duurzaamheid van een oplossing en passen we die ook zelf toe.

© Cools Concepts 2012