Overbrugging groeipijnen

West-Vlaams familiebedrijf import/export kreeg te kampen met groeipijnen

Situatie

Gezien het wereldwijde succes van de bedrijfseigen producten verhoogde de vraag exponentieel; het bedrijf (finaal 65 personeelsleden) probeert deze expansie te volgen dmv uitbreiding van de stock en aanwerving van extra personeel.

Problematiek

De extra tijdelijke investeringen resulteerden in een negatieve terugbetalingscapaciteit voor de straight-loans die cruciaal zijn voor de stock; het vertrouwen van de financiële instellingen was weg. Daarenboven werden, als oplossing voor het extra intern gegeneerde werk, snelle "nood-aanwervingen" gedaan die niet in proportie stonden met de expansie.

Aanpak

Een grondige analyse van de interne werking duidde op een duidelijk gebrek van verantwoordelijkheden, interne structuur en rapportering. Verder werden bedrijfskritische functies extra onderzocht naar capaciteit, noodzaak en toegevoegde waarde. Finaal werden alle gedocumenteerde financiële cijfers afgetoetst aan de operationele realiteit.

Uit alle resultaten vloeide voort dat er niet genoeg overzicht & transparantie aanwezig was die de bedrijfsleiding toe zou laten de effectieve controle uit te oefenen over het bedrijf. Daarenboven werd een structureel verlies vastgesteld.

    Oplossing

  • Invoering van een organogram met duidelijk omschreven functies en verantwoordelijkheden aangepast aan de noden van een modern, efficiënt bedrijf in deze sector
  • Gedocumenteerde procedures mbt de kernactiviteiten van het bedrijf
  • Waar mogelijk, matchen en heroriënteren van de benodigde functies binnen het bedrijf
  • Instellen van een Directiecomité met duidelijke bevoegdheden
  • Herstructurering van het logistieke gedeelte met als doel een verhoging van de efficiëntie van de voorraden (inclusief invoeren SLA's)
  • Periodieke rapportering met vooropgestelde KPI's op alle bedrijfskritische elementen
  • Correcte Sales-Forecasting ter ondersteuning van het financiële beheer en het voorraadbeheer
  • Renegotiatie met de financiële instellingen

Er wordt een gedocumenteerd aankoopproces ingevoerd.

Alle kostenlijnen worden toegekend aan departementen en/of verantwoordelijken: geen enkele aankoop of kost kan vanaf dan nog gebeuren zonder een gemotiveerde uitleg van een verantwoordelijke.

Resultaat

Na een herstructurering die 6 maanden duurde, kon de negatieve Ebitda van -6% omgekeerd worden naar +7% in 2 jaar tijd; in diezelfde periode steeg de omzet met meer dan 45%.

© Cools Concepts 2012