Overname concurrent

KMO beoogt sterke groei door overname concurrent

Situatie

In een nichesector met drie grote spelers, wenst de #2 marktleider te worden door de overname van #3. Een financiële due-dilligence is uitgevoerd en toont een matig positief resultaat aan. De finale bedoeling is een directe vergroting van het marktaandeel.

Problematiek

De potentiële overnemer is niet overtuigd van de effectieve waardering en vraagt Thenable om een organisatorische doorlichting om te voorkomen dat er na de overname 'lijken uit de kast zouden vallen'.

Aanpak

Om een correct beeld te krijgen van de werking (en dus de inherente waarde van het bedrijf), wordt besloten over te gaan tot een "Insight". Dit is een beperkte, intensieve maar duidelijke analyse van de interne werking van het bedrijf met als voordeel dat de uitvoeringsperiode beperkt blijft tot twee weken.

Oplossing

Analyse met:

  • Intensieve aanwezigheid van verschillende specialisten
  • Directe analyse op zwakke punten
  • Duidelijke rapportering met richtinggevend advies

Resultaat

Het bedrijf had duidelijk aan "window-dressing" gedaan:

  • Opgesmukte financiële cijfers (vooral Sales Forecast)
  • Een nieuw product, zogezegd klaar voor productie, zat nog maar in een embryonale fase
  • Core competence was niet aanwezig (personeel met kennis was vertrokken) en belangrijke technische processen waren niet gedocumenteerd
  • Gedemotiveerd personeel

Na onderhandelingen werd niet overgegaan tot aankoop. Een half jaar later werd het onderzochte bedrijf in curatele gezet en heeft de potentiële koper alle activa overgenomen voor 1/3 van de origineel vooropgestelde prijs.

© Cools Concepts 2012