Partnerships

Uw bedrijf en uw partners: een sterk team

Een goede samenwerking tussen partners is onontbeerlijk voor een goede werking binnen elk bedrijf. Vaak zijn deze geregeld op een direct of persoonlijke gegeven, mogelijks gebaseerd op jarenlange samenwerking.

Maar hoe zeker bent u (na al die jaren) dat u correct en marktconform bediend wordt? Voor welke nieuwigheden hebt u niet de tijd gehad om nog maar besef te hebben van hun bestaan? Is de prijs die u betaalt wel de correcte?

Het is voor elk bedrijf verfrissend en ogen-openend om periodiek eens vergelijkend de markt "af te schuimen". Vaak wordt deze oefening extern uitbesteed omwille van de onafhankelijkheid, niet enkel intern, maar vaak ook extern omdat bepaalde partners al verschillende jaren verbonden zijn en men deze band niet in gevaar wenst te brengen.

Thenable staat u bij deze oefening onafhankelijk en op een zeer kostefficiënte manier uit te voeren, op maat van uw bedrijf. Dit geeft u een onafhankelijk document waarmee u nog kan beslissen welke richting u leverancier per leverancier of partner per partner wenst uit te gaan, maar dan wel extra goed geïnformeerd.

Illustrative photo
© Cools Concepts 2012