Product introductie

Industriële speler gaat voor commerciële uitbreiding in Europa

Situatie

Het bedrijf, werkzaam in de Infrastructuur sector, heeft jarenlang Research & Development rond een innovatief industrieel product gedaan. Daarenboven heeft het aanzienlijke fondsen aangelegd voor zijn Europese expansie. Na de testfase van dit product wenst het Vlaamse bedrijf (initieel €8mio omzet, 28 medewerkers) dit product Europees uit te rollen.

Problematiek

Het bedrijf heeft een twintig-tal jaar ervaring met de Belgisch/Nederlandse markt; bijstand werd gevraagd met:

  • De commerciële roll-out van het bedrijf in Europa
  • De interne logistieke aanpassingen om aan de groei te voldoen

Aanpak

Vooreerst werd geopteerd om, per regio, een haalbaarheidsstudie van het marktpotentieel te maken. Daardoor kan er gefaseerd gewerkt worden waarbij er gestart wordt in de meest rendabele markten.

Dit zorgt ervoor dat eventuele kinderziekten bij de expansie (productie, structuur, marktaanpak, ...) makkellijker kunnen bijgestuurd worden; bijkomend worden ook zo de financiële inspanningen gespreid en kunnen initiële winsten onmiddellijk hergebruikt worden zonder te raken aan de aangelegde reservefondsen.

Oplossing

  • Opstelling definitie "winstgevend"
  • Haalbaarheidsstudie in 21 Europese Regio's (breed)
  • Opstelling roll-out op basis van de 17 gekozen regio's en hun relatieve cijfers
  • Aanpassing logistiek- & productieproces
  • Gefaseerde uitvoering inclusief Sales Lead Generation

Resultaat

Succesvolle introductie in 16 van de 17 vooropgesteld landen telkens binnen de zes maanden. De jaarlijkse omzetcijfers van deze Business Unit zijn na drie jaar gestegen tot een vijfvoud en vertegenwoordigen nu 82% van de totale bedrijfsomzet (tov 40% voordien). Gemiddelde Ebitda van het ganse bedrijf steeg in eenzelfde periode met 1,7%.

© Cools Concepts 2012