Wat kan Artificial Intelligence voor ons betekenen?

Wat kan Artificial Intelligence voor ons betekenen?

We vroegen het even aan… Open AI’s Assistant

Iedereen heeft momenteel zijn mond vol over AI en de chatbots binnen AI. Aangezien Thenable ook actief is in digitale transformatie, leek het niet méér dan logisch even te polsen wat AI hierover aan interessante informatie te bieden heeft.

 

Vooreerst: zeg nooit zomaar ChatGPT tegen de AI Assistant:

“Ik ben Assistant, een chatbot gemaakt door OpenAI. ChatGPT is ook een chatbot gemaakt door OpenAI, maar het is een andere chatbot dan ik. We zijn niet direct verbonden of gerelateerd op een bepaalde manier. Beide chatbots zijn ontworpen om te communiceren met mensen en antwoord te geven op vragen, maar we hebben elk onze eigen unieke kenmerken en functies. Als je meer wilt weten over ChatGPT, kun je altijd op internet zoeken naar meer informatie.”

Oké, dat was duidelijk…

En dus: “Dag Assistant. Help ons met digitale transformatie.

Een hele uitleg volgt, in het Engels weliswaar.

Kan je dit vertalen in het Nederlands?”  

“Digital transformation is het proces waarbij digitale technologieën worden gebruikt om de manier waarop een organisatie werkt en waarde aan haar klanten levert fundamenteel te veranderen. Het kan verschillende activiteiten omvatten, zoals het automatiseren van zakenprocessen, het omarmen van nieuwe technologieën, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het creëren van nieuwe producten en diensten.

Er zijn verschillende manieren waarop organisaties digital transformation kunnen benaderen:

  • Identificeer specifieke bedrijfsproblemen of kansen die met digitale oplossingen aangepakt kunnen worden.
  • Stel een duidelijk beeld op van hoe digitale technologieën de lange-termijn doelen van de organisatie kunnen ondersteunen.
  • Investeer in de benodigde infrastructuur en vaardigheden om digital transformation te ondersteunen. Dit kan onder andere training voor medewerkers omvatten, het aanschaffen van nieuwe technologie of het aangaan van partnerships met externe bedrijven.
  • Experimenteer met verschillende digitale oplossingen om te zien wat het beste werkt voor de organisatie.
  • Communiceer de voordelen van digital transformation aan alle belanghebbenden, waaronder medewerkers, klanten en aandeelhouders.
  • Review en pas het digitale beleid van de organisatie continu aan naarmate technologie en marktomstandigheden veranderen.

Het is belangrijk om te onthouden dat digital transformation niet alleen om technologie gaat. Het vereist ook een culturele shift binnen de organisatie en een bereidheid om veranderingen te omarmen.”

Mooi, mooi, heel wat onbetwistbare waarheden.
Maar HOE moeten we dit nu aanpakken?
We stellen de vraag, maar lijken niet door te dringen; onze Assistant geeft dan wel heel wat uitleg, onder meer over hoe we zouden kunnen experimenteren met verschillende digitale oplossingen, maar de werkelijke HOE-vraag blijft onbeantwoord.

We geven niet op: “Waar zou jij beginnen binnen ons bedrijf?”
Het is moeilijk voor mij om te zeggen waar ik zou beginnen binnen uw bedrijf, aangezien ik niet genoeg ken over uw specifieke situatie en doelen.”
En dan volgt identiek dezelfde uitleg over de identificatie van specifieke bedrijfsproblemen enz.

Goed, prima, kunnen we echt wel mee leven, “MAAR WAT MOET JE NOU WETEN OM ONS SPECIFIEK BEDRIJFSPROBLEEM VAST TE STELLEN?”

Opnieuw krijgen we een keurig geformuleerd en helder antwoord, waarbij het kort gesteld erop neerkomt dat we onze bedrijfsprocessen en financiële gegevens zouden kunnen analyseren, feedback verzamelen bij de medewerkers en de klanten, en data-analyse gebruiken.

Het begint ons te dagen: het ziet ernaar uit dat onze Assistant een primus is in het verzamelen en mooi formuleren van kennis, maar moet loslaten als het gaat over de toepassing van deze kennis. Oftewel: het verschil tussen kennis en kunde.
En ja hoor, onze Assistant geeft aan dat hij kennis heeft, maar ook alleen maar in staat is om informatie en advies te verstrekken. En dus geen kunde heeft, geen fysieke vaardigheden of vermogen om dingen te doen als een menselijk wezen.

En bijgevolg, Assistant? “Wil je zeggen dat wij mensen nog niet overbodig zijn?”

Ja, dat is inderdaad wat ik wil zeggen.”  

Onze Assistant licht dan ook nog even toe dat er heel wat dingen zijn die alleen mensen kunnen doen. En, anderzijds, taken waarbij mensen en AI perfect kunnen samenwerken, waar bijvoorbeeld AI kan gebruikt worden om data te analyseren en inzichten te genereren, terwijl mensen deze inzichten dan vervolgens kunnen gebruiken om beslissingen te nemen en actie te ondernemen.

Besluit, en het zou volstrekt oneerbiedig zijn hierbij niet de wijze woorden van onze chatbot te hernemen: “Het is belangrijk om te blijven werken aan de ontwikkeling van AI, zodat het zijn volle potentieel kan realiseren en bijdragen aan de verbetering van onze samenleving.

Wil u méér weten over hoe u de kennis van AI efficiënt kan inzetten om uw bedrijfsdata te analyseren en samen met ons relevante inzichten te creëren? Contacteer ons dan zeker!

Auteur:
Eric Jacops
Digitale transformatie