Meten en weten als organisatie. U toch ook?

Meten en weten als organisatie. U toch ook?

Met behulp van een KPI, een Key Performance Indicator, kan u meetbaar nagaan hoe effectief uw organisatie haar belangrijkste doelstellingen bereikt. Deze indicatoren helpen immer organisaties hun vooruitgang te volgen en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen om hun prestaties te verbeteren.

 

Om nuttig te zijn, moet een KPI aan bepaalde eisen voldoen. Hier volgen enkele belangrijke factoren om te overwegen bij het definiëren van een KPI, samen met enkele voorbeelden:

 

 • Relevant: De KPI moet rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van de organisatie. Hij moet iets meten dat belangrijk is voor het succes van de organisatie.
  Bijvoorbeeld, als het doel van de organisatie is om de klanttevredenheid te verhogen, zou een relevante KPI het percentage klanten kunnen zijn die hun ervaring als "zeer tevreden" beoordelen op een enquête.
 • Meetbaar: De KPI moet kunnen worden gekwantificeerd en gevolgd in de tijd. Hij moet gebaseerd zijn op gegevens die gemakkelijk kunnen worden verzameld en geanalyseerd.
  Als de KPI bijvoorbeeld het aantal nieuwe klanten is dat elke maand wordt verworven, moet de organisatie kunnen beschikken over een systeem dat deze informatie kan volgen en registreren.
 • Toepasbaar: De KPI moet inzicht verschaffen dat kan worden gebruikt om actie te ondernemen. Het moet duidelijk zijn hoe de organisatie de informatie kan gebruiken om de prestaties te verbeteren.
  Bijvoorbeeld, als de KPI de gemiddelde tijd is die nodig is om een verzoek van een klant af te handelen, kan de organisatie deze informatie gebruiken om knelpunten in het proces te identificeren en veranderingen door te voeren, om zo de efficiëntie te verbeteren.
 • Tijdig: De KPI moet regelmatig worden bijgehouden, zodat de organisatie snel veranderingen of trends in de prestaties kan vaststellen.
  Als de KPI bijvoorbeeld het percentage orders is dat op tijd wordt verzonden, kan de organisatie deze metriek wekelijks of maandelijks bijhouden om ervoor te zorgen dat deze op schema blijft.
 • Vergelijkbaar: De KPI moet kunnen worden vergeleken met andere gegevens of benchmarks, zodat de organisatie kan zien hoe deze zich verhoudt tot soortgelijke organisaties of haar eigen prestaties in het verleden.
  Als de KPI bijvoorbeeld de gemiddelde transactiewaarde is, kan de organisatie deze vergelijken met benchmarks uit de sector of met haar eigen prestaties van het voorgaande jaar, om dan te zien hoe zijzelf het doet.

 

Door ervoor te zorgen dat een KPI aan deze eisen voldoet, kan een organisatie deze effectief gebruiken om haar prestaties te volgen en te verbeteren.

Dus: u toch ook?

 

Heeft u nog vragen of wenst u hulp bij de opbouw van KPI’s binnen uw organisatie? Contacteer ons!

Auteur:
Dirk Verhetsel
Reporting