Een ID-Day
Sommigen noemen het een brainstorming mét resultaat, anderen praten over een inzichtengenerator. Zeker is dat de mensen positief uitgedaagd en samengebracht worden en zo met een versneld voortschrijdend inzicht tot een solide output komen. Het kan daarbij gaan om een nieuw inzicht of geoptimaliseerde aanpak, een actuele strategie, nieuwe modellen of organisatieprocessen, welomschreven beslissingen, een moderne marketingaanpak enz.

Vanuit onze inzichtelijke bedrijfskennis en -ervaring, reiken wij experts aan die u door die (halve) dag zullen loodsen en begeleiden in het traject, om finaal van die ID-Day een succes te maken.

ID-Day

Neem nu die stap vooruit en creëer inzicht voor de toekomst.
01.
Nuttig?
Wij kijken samen met u of een ID-Day een mogelijke oplossing kan bieden voor uw vraag of situatie. Sommige vraagstukken of problematieken vereisen immers een andere aanpak. Indien dat het geval is, kijken wij graag samen met u naar een relevante oplossing.
03.
Aanpak
Samen met u bepalen wij de gewenste aanpak om het vooropgestelde resultaat te bereiken. Zo houden we rekening met de (communicatie-)gewoontes binnen uw organisatie en bespreken we mogelijke methodes. Wij bereiden u daarbij ook actief voor op het verloop van de ID-Day.
05.
Het resultaat
Het hoogtepunt is dan uiteraard de ID-Day zelf, waar gewerkt wordt naar het vooropgestelde doel. En na afloop ontvangt u van ons de vooraf besproken opleveringsdocumenten. Bedoeling is immers te kunnen beschikken over feitelijke documenten waarop u kan terugvallen, verder bouwen, die u kan uitvoeren…
Zo hebben meerdere bedrijven:
• Het idee waar ze al zolang met zaten, praktisch kunnen uitwerken
• Een vastgelopen project een nieuwe adem gegeven
• Interne frustraties kunnen ontmijnen
• Hun strategie kunnen aanpassen aan een nieuwe wereld
• Hun productportfolio kunnen aanpassen
• Een levensnoodzakelijke herstructurering kunnen opbouwen
• Hun marketingbeleid kunnen definiëren zodat er voortaan echt leads binnenkwamen
• Zich voorbereid op indiening van hun dossier bij financiële instanties …

Met welk doel kunnen wij uw organisatie helpen?

Eerder nood aan een organisatiedoorlichting? Klik dan hier door naar onze organisatiescan.
"
HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days. HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.

HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.
"
Willem Billiet
Strategie en organisatie
Een ID-Day iets voor uw bedrijf?