ID-DAY
DE OPLOSSING VOOR ACUTE PROBLEMEN DIE DE WERKING VAN UW ONDERNEMING DREIGEN TE VERSTOREN.
WELKOM
Elke onderneming wordt wel eens geconfronteerd met een acuut probleem dat de goede dagelijkse werking dreigt te verstoren. Om er maar enkele te noemen: groeipijnen, structurele en organisatorische dilemma’s, financiële onrust, technische hinderpalen of menselijke spanningen. Het zijn alle thema’s die een stevige smet kunnen werpen op de rentabiliteit en het welvaren van de ondernemer. Wij helpen u klaarheid te scheppen in deze problemen en doen dit met een ID-Day. Tijdens zo een ID-Day leiden wij u stap voor stap naar degelijke inzichten, een stabiele visie, praktische draaiboeken, concrete plannen en vooral … tijdswinst. Knopen worden doorgehakt en fundamentele oplossingen aangereikt zodat u zonder zorgen de toekomst kan trotseren.

Wat we veel zien

We weten allemaal dat ondernemen een continue aaneenrijging is van uitdagingen. En die uitdagingen kunnen heel snel ontaarden in problemen, maar nog sneller in overhaaste conclusies. Problemen op een grondige en correcte manier benaderen, is dan ook een sleutel tot succes.
Hierna een greep uit de situaties waarmee we vaak geconfronteerd worden.

Conflict

Een mogelijk conflict tussen twee departementen zorgt voor een slechte interne communicatie en brengt de continuïteit van de organisatie in gevaar. De ID-Day zorgt voor een fundamentele oplossing en staat de directie toe om zonder twijfel knopen door te hakken.

Financiële spanningen

Corona heeft er zwaar ingehakt en de financiële reserves slinken iedere dag wat méér. Welke (harde) beslissingen moeten er op korte termijn genomen worden om het bedrijf te laten overleven? De ID-Day zorgt voor een plan van aanpak en een feitelijke doorstart.

Exit-strategie

De generatiewissel staat vol energie klaar, maar de oudere generatie vraagt naar een praktisch overgangsplan dat haar de mogelijkheid geeft om de overdracht te regelen met een goed gevoel én met respect voor de bezielde ondernemingslust van de volgende generatie. De ID-Day zorgt een gemeenschappelijk gedragen tijdslijn.

Groeistrategie

Een succesvolle keten in witgoed wil haar groei verderzetten en zij zoekt daarvoor naar de meest efficiënte weg. Te veel informatie van buitenaf maakt de bedrijfsleiders besluiteloos. De ID-Day brengt een antwoord op de vraag op welke verkoopkanalen moet worden ingezet.

Groeipijnen

Een nieuwe productlijn blijkt heel succesvol te zijn, maar omwille van een gebrekkige interne organisatie kunnen de leveringen niet volgen. Extra aanwervingen brengen geen soelaas. De ID-Day brengt de echte oorzaak naar boven en voorziet in een praktische uitweg voor de toekomst.

Next steps in ICT

Een bedrijf holt achterop in het gebruik van een moderne IT-omgeving. Door ontbrekende kennis en verkooppraatjes allerhande van mogelijke leveranciers, ziet de bedrijfsleider door het bos de bomen niet meer. De ID-Day creëert duidelijkheid en inzicht gebaseerd op de specifieke bedrijfsnood. Van daaruit worden de aangepaste beslissingen genomen.

Uiteraard zijn er nog andere problemen die zich mogelijk stellen in een onderneming. Aarzel daarom niet ons uw specifieke vraag te stellen

Hoe werkt het nu?

Wij kijken samen met u of een ID-Day een mogelijke oplossing kan bieden voor uw vraag of situatie. Sommige vraagstukken of problematieken vereisen immers een andere aanpak. Indien dat het geval is, kijken wij graag samen met u naar een relevante oplossing.
Wat is het onderwerp? Wat is het beoogde resultaat? Waarop moet de focus liggen? Met welke gevoeligheden moeten we rekening houden? Zijn er belangrijke omstandigheden of een bepaalde historiek waarmee we rekening moeten houden? En ook: welke topics moeten zeker niet aan bod komen?
Samen met u bepalen wij de gewenste aanpak om het vooropgestelde resultaat te bereiken. Zo houden we zeker ook rekening met de (communicatie-)gebruiken binnen uw organisatie en bespreken wij met u mogelijke methodes. Wij bereiden u daarbij ook actief voor op het verloop van de ID-Day.
Wij stellen bij ons een team van personen samen die de vereiste kennis en competenties bezitten om u te helpen. U bezorgt ons de nodige informatie ter ondersteuning van het onderwerp van de ID-Day, zodat ook wij zo goed mogelijk voorbereid zijn en met kennis van zaken kunnen modereren, bijsturen en adviseren. Wij zorgen dan verder voor alles om het geheel vlot te laten verlopen: organisatie, locatie, randvoorwaarden… en begeleiden u, indien gewenst, in de voorafgaande interne communicatie.
Het hoogtepunt is dan uiteraard de ID-Day zelf, waar gewerkt wordt naar het vooropgestelde doel. En na afloop ontvangt u van ons de vooraf besproken opleveringsdocumenten. Bedoeling is immers te kunnen beschikken over feitelijke documenten waarop u kan terugvallen, verderbouwen, die u kan uitvoeren…

In alle vertrouwen

Vaak wordt er tijdens de ID-Day gewerkt met vertrouwelijke informatie. Dit is soms onvermijdelijk om tot een correcte oplossing te komen. Indien immers niet alle informatie aanwezig is, bestaat de kans dat de conclusies niet de juiste zijn.  Reeds meer dan 20 jaar behandelen wij deze gegevens met het respect en de confidentialiteit die zij verdienen. Om dit kracht bij te zetten, wordt op voorhand een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) opgesteld. Dit geeft u de rust om in alle vertrouwen en met een open geest de ID-Day aan te vatten. Het is ook daarom dat wij bewust geen referenties van u zullen vermelden op deze website.

Een ID-Day, iets voor uw bedrijf?
Bel onsMail ons
"
HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days. HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.

HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.HIer komt een tekst van Willem waarbij hij nog kort persoonlijk vertelt over zijn ervaring met ID-Days.
"
Willem Billiet
Strategie en organisatie