Privacy policy Thenable bv

Thenable bv, gevestigd in Ninoofsesteenweg 255 te Dilbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden de we opslaan op je computer, tablet of telefoon.

Welke cookies gebruikt Thenable bv?

1.      Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijkzijn voor het functioneren van de website.

2.      Analytische cookies
Met je toestemming, plaatsen we ia de website analytische cookies van Google. Deze cookies analyseren de gebruikers van onze website.

We verwerken deze gegevens anoniem en gebruiken ze om de website aan te passen en te verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thenable bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Demografische gegevens
  • Gegevens van uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thenable bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen mailen/bellen om uw vraag die u achterliet in ons formulier te beantwoorden

Thenable bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thenable bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder een menselijke interventie. Resonans vzw gebruikt geen geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

Thenable bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens, relevant aan het bieden van een optimale klantenservice, tot 2 jaar. Indien er een frequent samenwerkingsverband ontstaat houden wij deze informatie zo lang bij als nodig om correct onze services uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thenable bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Disclaimer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thenable.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thenable bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thenable.com

Contactgegevens:
www.thenable.com

Ninoofsesteenweg 255
B - 1700 Dilbeek
+32 2 465 48 20
info@thenable.com

Willem Billiet is de Functionaris Gegevensbescherming van Thenbale bv en is te bereiken via willem.billiet@thenable.com