Change management en HR: hand in hand

Change management en HR: hand in hand

Je kent het wel: je wil als ondernemer interne veranderingen in jouw bedrijf doorvoeren, maar merkt heel snel dat niet iedereen staat te springen om mee te gaan in het verhaal. Bedrijfsveranderingen worden steeds belangrijker om te kunnen groeien, maar ze hebben dikwijls ook een grote impact op de medewerkers.

De rol van HR in deze veranderingsprocessen is fundamenteel. Ongeacht of het nu gaat om de invoering van een nieuwe IT-tool om de efficiëntie te verhogen, of om een ingrijpende verandering in de organisatie om de toekomst van het bedrijf te bestendigen. Verandering is overal om ons heen en komt om verschillende redenen voor. En het is belangrijk om veranderingen in goede banen te leiden omdat de initiatieven maar al te vaak mislukken.

In principe wordt daarbij voor het faciliteren en invoeren van de veranderingen gekeken naar het management. Maar: HR heeft daar een cruciale rol als ‘verbindingsagent’. Niet in de zin van een louter doorgeefluik, maar net om de juiste veranderingen te plannen in overleg met dat management.  

HR zal zo ook de nodige steun bieden aan de betrokken managers om met de reacties van de medewerkers om te gaan. Communicatie, respect en betrokkenheid zijn daarin noodzakelijke uitgangspunten.  

Werden de medewerkers tijdig geïnformeerd? Hebben zij zich vooraf kunnen uiten?  

HR moet erop toezien dat de nodige informatie ter beschikking wordt gesteld, vóór, tijdens en na het veranderingsproces. Dit zal de medewerkers helpen om de veranderingen te aanvaarden.  

Of, anders geformuleerd: HR als coach en motivator, de begeesterende en stimulerende kracht achter het volledige proces. Die helpt om te komen tot een integraal ondersteunende omgeving, met medewerkers die enthousiast deelnemen aan de veranderingsinitiatieven nét omdat er erkenning is.

Kortom, mis niet die kans op welslagen en betrek HR actief als een compleet onderdeel van de veranderingsstrategie van jouw organisatie.  

Nog vragen over de rol van HR in een veranderingsproces? Hulp nodig bij de uitwerking van een veranderingsstrategie ? Neem gewoon even contact op en wij helpen jou verder!

Auteur:
Els Van Dalem
Organisatie