Sales-to-cash … Wat levert het op voor mij?

Sales-to-cash … Wat levert het op voor mij?

Alvorens dieper in te gaan op het sales-to-cash proces moet eerst duidelijk gesteld worden wat dit proces precies inhoudt.

Een sales-to-cash omvat alle activiteiten die nodig zijn om een verkoop te voltooien, van het zoeken naar en verkrijgen van (nieuwe) klanten en het verwerken van orders, naar het genereren van facturen en het ontvangen van betalingen.

Een effectieve manier om een sales-to-cash te visualiseren, is door het uit te tekenen in een flowchart. Zo’n flowchart geeft een duidelijk overzicht van alle stappen die nodig zijn. En door het proces visueel weer te geven, wordt het gemakkelijker om te begrijpen hoe alle stappen samenwerken en hoe informatie door het proces stroomt.  

Een sales-to-cash proces is uitgebreider dan een order-to-cash.

Deze laatste omvat alleen de stappen die betrokken zijn vanaf het moment dat een klant een order plaatst en het eindigt wanneer de betaling voor het order is ontvangen.  

Een order-to-cash is vooral van belang voor bedrijven die producten verkopen; het kan helpen bij het optimaliseren van de orderafhandeling en het verminderen van fouten en vertragingen.

En hoewel het order-to-cash proces specifieker is dan het sales-to-cash proces, zijn beide nauw met elkaar verbonden en kunnen ze elkaar beïnvloeden. Een efficiënt sales-to-cash proces kan zo leiden tot een doeltreffende order-to-cash en vice versa.

Sales Lead Generation

In een sales-to-cash wordt dus ook het Sales Lead Generation proces uitgetekend. Dit kan helpen om de volledige verkoopcyclus van het bedrijf te begrijpen en te optimaliseren. Het kan bijdragen tot een verhoging van het aantal leads dat wordt gegenereerd, maar ook tot een optimalisatie van de kwaliteit van de leads en tot verbeterde prestaties van het salesteam.  

De integratie van die Sales Lead Generation in een sales-to-cash is ook belangrijk om de belangrijkste kritieke prestatie-indicatoren of KPI’s te identificeren die nodig zijn om het succes van de verkoopcyclus te meten. Dit kan onder andere omzet, brutowinstmarge en gemiddelde verkoopwaarde omvatten.

En tot slot, ook niet onbelangrijk: het uittekenen van de Sales Lead Generation in het sales-to-cash proces kan ook de communicatie en samenwerking tussen de verschillende afdelingen van het bedrijf ondersteunen.

Kortom, een sales-to-cash proces is van vitaal belang voor elke ondernemer die grip wil houden op de financiële gezondheid van zijn of haar bedrijf.  

Deze kan resulteren in een verbeterde cashflow en financiële positie van het bedrijf. Dit is niet alleen goed voor het bedrijfsresultaat, maar kan ook bijdragen aan het persoonlijke succes als ondernemer.  

Neem het sales-to-cash proces dus serieus en richt het op de juiste manier in, zodat je het beste uit je bedrijf kunt halen.

Heb je als ondernemer hulp nodig bij het uittekenen of optimaliseren van jouw sales-to-cash proces? Ons team beschikt over de benodigde kennis en expertise om je hierbij te ondersteunen!

Auteur:
Els Van Dalem
Organisatie